Passa al contingut principal

Acaba el termini per votar les propostes finalistes

El passat dia 14/10 va acabar el termini de 21 dies que marcava el calendari dels pressupostos participatius per votar les propostes finalistes.

Recordem que aquesta fase de votació és la tercera d'aquests pressupostos participatius i que ve precedida de dues fases més de presentació de propostes, en les que es van recollir 116 propostes, i de deliberació d'on van sorgir les 15 propostes finalistes que van passar a votació.

Podem avançar que un total de 508 persones han participat en aquests pressupostos participatius, un 9,92% del cens de la població de les Borges Blanques majors de 16 anys i que la diferència entre la proposta guanyadora i la segona ha estat bastant ajustada. Ben aviat us donarem més informació rellevant sobre els resultats.

Pròximament també us explicarem el camí que seguirem per poder realitzar la següent fase dels pressupostos participatius, la fase d'execució!

Des de l'Ajuntament volíem agrair a tots els ciutadans de les Borges Blanques que han participat i han fet possible que aquest procés participatiu sigui una realitat.
Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Consulta popular de l'Ordenança Reguladora de la tinença de gossos i animals de companyia

 · FEU CLIC AQUÍ PER PARTICIPAR EN AQUESTA CONSULTA POPULAR · 1. A l’Ajuntament de les Borges Blanques disposem de l’Ordenança Reguladora de la tinença de gossos i animals de companyia, aprovada definitivament mitjançant la seva publicació el dia 4 de maig de 2010 en el Butlletí Oficial de la Província núm. 61. El consistori considera necessari ampliar els requisits per a inscriure l’animal de companyia (gossos i gats), del TITOL III, de l’apartat: Identificació i registre municipal d’animals de companyia Article 24.2, als efectes de la seva gestió, així com realitzar una refosa del procediment, infraccions i sancions. 2. D’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte i avantprojecte de llei o de reglament, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l’administració competent en la que es demanarà l’opinió dels subjectes i de les organit

FASE DE VOTACIONS DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2022

VOTACIÓ POPULAR DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2022 Fes clic aquí per accedir a la plataforma Decidim Catalunya, des d'on gestionem aquest procés participatiu!

Consulta prèvia a l'elaboració del projecte de modificació i aprovació d'ordenances fiscals per a l'any 2023

D'acord amb l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administració comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'administració competent en què es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma, sobre: a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. c) Els objectius de la norma. d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries. Per aquest motiu, per provisió d'Alcaldia de data 26 de setembre de 2022, es va disposar sotmetre la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2023 i següents a consulta pública prèvia per un període de quinze dies naturals. Les persones interessades que així ho desitgin poden formular