Passa al contingut principal

Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: novembre, 2022

Consulta prèvia a l'elaboració del projecte d'Ordenança municipal per a l'estalvi d'aigua

FEU CLIC AQUÍ PER ACCEDIR AL FORMULARI D'acord amb l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administració comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'administració competent en què es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma, sobre: a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. c) Els objectius de la norma. d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries. Per aquest motiu, per provisió d'Alcaldia de data 25 de novembre de 2022, es va disposar sotmetre la creació de l'Ordenança municipal per a l'estalvi d'aigua a consulta pública prèvia per un període de quinze dies naturals. Les persones interessades q