Passa al contingut principal

CRITERIS ELEGIBILITAT

Criteris d’elegibilitat de les propostes

- No poden superar la quantitat global destinada a la partida de pressupost participatiu corresponent a l’any 2019 de 50.000€.
- Han de ser competència municipal i no poden dependre de finançament exterior.
- Han de ser d'interès general per a la ciutat, no només per a col·lectius concrets.
- No poden ser actuacions plurianuals: no han d’afectar el pressupost de més d’un any.
- Han de tenir un cost de manteniment sostenible.
- No han de suposar la contractació de nou personal.
- Han d’aparèixer a la partida d’inversions, i s’ha de poder ampliar aquesta partida a altres despeses en properes edicions del procés.
- No han d’estar incloses en altres actuacions vinculades a la recepció de possibles subvencions externes.
- Han de ser sostenibles financerament segons la normativa vigent.
- No han de comprometre pressupostos futurs.
- Han de ser legals.
- Han de ser actuacions amb començament i final.
- A la proposta hi han de figurar les dades de la persona que l’ha elaborat (nom i cognoms, DNI i telèfon i/o adreça electrònica de contacte).

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Consulta prèvia a l'elaboració del projecte de modificació i aprovació d'ordenances fiscals per a l'any 2021

D'acord amb l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administració comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'administració competent en què es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma, sobre:  a) Els problemes que es pretenen sol.lucionar amb la iniciativa.  b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.  c) Els objectius de la norma.  d) Les possibles sol.lucions alternatives regulatòries i no regulatòries.  Per aquest motiu, per provisió d'Alcaldia de data 5 d'agost de 2020, es va disposar l'inici de l'expedient de modificació i aprovació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2021 i següents, sometent-ho a consulta pública prèvia per un període d'un mes.  Es preveu la mod

Opinió - 26/02 al 03/03 - WIFI gratuït subvencionat per la Unió Europea (WIFI4EU)

TERMINI PER VOTAR ESGOTAT Teniu temps per votar fins dimecres dia 03/03 a les 12.00 h. Moltes gràcies per la vostra participació! Consulteu els resultats de la votació AQUÍ

Opinió - 26/06 al 29/06 - Quina pel·lícula us agradaria veure a la sessió d'autocine a l'aire lliure que es té previst fer el pròxim dia 4 de juliol a les 22 h a la "Zona Penyes"?

L'Ajuntament de les Borges Blanques inicia aquesta consulta popular per saber quina pel·lícula us agradaria veure a la sessió d'autocine a l'aire lliure que es té previst fer el pròxim dia 4 de juliol a les 22 h a la "Zona Penyes". FORMULARI TANCAT EL DIA 29/06 A LES 11.11 H Teniu temps per votar fins dilluns dia 29/06 a les 11.00 h. Moltes gràcies per la vostra participació!