Passa al contingut principal

Formulari Propostes

L'ajuntament de les Borges Blanques presentarà el pròxim dia 04/07 els primers pressupostos participatius de la ciutat a la Sala Maria Lois (Sala d'Actes de la Biblioteca) a les 20.00h.

L'Ajuntament donarà així el tret de partida a aquest procés que es preveu que duri fins a finals d'any (consulteu el calendari fent clic aquí) i que disposarà d'una inversió de 50.000€ dels pressupostos de l'any 2019. Podeu consultar el protocol dels pressupostos participatius fent clic en aquest enllaç

Aquest procés, que consta de cinc fases, es troba així en la seva fase inicial de presentació de propostes. L'Ajuntament posarà a la disposició dels ciutadans aquest formulari en format paper perquè puguin presentar les propostes presencialment a l'Ajuntament (recepció de 09 a 14h) o a la Biblioteca (dilluns de 15 a 21h, dimarts a divendres de 10 a 14h) on hi trobaran uns dispositius electrònics per digitalitzar la butlleta. 

També es podran presentar propostes digitalment mitjançant aquest FORMULARI accessible des de qualsevol dispositiu mòbil i/o ordinador personal. 

#prenpartborges #borgesparticipa

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Consulta popular de l'Ordenança Reguladora de la tinença de gossos i animals de companyia

 · FEU CLIC AQUÍ PER PARTICIPAR EN AQUESTA CONSULTA POPULAR · 1. A l’Ajuntament de les Borges Blanques disposem de l’Ordenança Reguladora de la tinença de gossos i animals de companyia, aprovada definitivament mitjançant la seva publicació el dia 4 de maig de 2010 en el Butlletí Oficial de la Província núm. 61. El consistori considera necessari ampliar els requisits per a inscriure l’animal de companyia (gossos i gats), del TITOL III, de l’apartat: Identificació i registre municipal d’animals de companyia Article 24.2, als efectes de la seva gestió, així com realitzar una refosa del procediment, infraccions i sancions. 2. D’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte i avantprojecte de llei o de reglament, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l’administració competent en la que es demanarà l’opinió dels subjectes i de les organit

FASE DE VOTACIONS DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2022

VOTACIÓ POPULAR DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2022 Fes clic aquí per accedir a la plataforma Decidim Catalunya, des d'on gestionem aquest procés participatiu!

Consulta prèvia a l'elaboració del projecte de modificació i aprovació d'ordenances fiscals per a l'any 2023

D'acord amb l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administració comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'administració competent en què es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma, sobre: a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. c) Els objectius de la norma. d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries. Per aquest motiu, per provisió d'Alcaldia de data 26 de setembre de 2022, es va disposar sotmetre la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2023 i següents a consulta pública prèvia per un període de quinze dies naturals. Les persones interessades que així ho desitgin poden formular